Mirjam Karssen - Psychosociaal Therapeut - Zwolle/Hattem

Wie ben ik?

Ik ben een psychosociaal therapeut die contextueel en lichaamsgericht geschoold is. Daarnaast ben ik bevoegd om Brainspotting toe te passen in de sessies, waarin ik mij verder ontwikkel en ook persoonlijk goede ervaringen in heb opgedaan. Ook ben ik een EMDR Master Practitioner. Naast Brainspotting en EMDR is ook het gebruik van de Alpha-Stim mogelijk vanuit mijn praktijk.
Het mooie Hattem is de plaats waar ik woon en werk, een prachtig stadje aan de IJssel, aan de rand van de Veluwe en dichtbij Zwolle. Voor therapie en andere werkgerelateerde afspraken ben ik in het bezit van een eigen praktijkruimte bij huis.

Ik ben getrouwd, zevenenveertig jaar jong, geniet van onze drie volwassen kinderen en schoonkinderen en als oma nu ook van ons eerste kleinkind.
Van jongs af aan ervaar ik bewogenheid naar de mens die geen recht wordt gedaan, eenzaam is, niet gezien en gehoord wordt en die verlangt naar groei en herstel. Zelf heb ik in het verleden veel te maken gehad met klachten vanuit depressie, PTSS en angst. Door de jaren heen ontstond in mij het verlangen om al het geleerde in praktijk te brengen, deze mensen te kunnen begeleiden en onderwijzen door middel van psychosociale therapie, trainingen en door te spreken. Inmiddels heb ik als psychosociaal therapeut vijftien jaar ervaring opgedaan. Mijn eigen praktijk “Gaan voor Herstel” bestaat ruim tien jaar.

Opleiding en ervaring

Ik heb een HBO opleiding tot psychosociaal therapeut gevolgd. Sinds het afronden van die opleiding ben ik ruim drie jaar werkzaam geweest als psychosociaal en pastoraal therapeut bij een christelijk GGZ herstellingsoord voor psychologische en pastorale hulpverlening.

Hier verzorgde ik individuele therapeutische gesprekken als ook groepswerk. Dit groepswerk was vooral gericht op lichaamsgerichte therapie waaronder bewustwording en ontspanningsoefeningen maar ook muziektherapie. Tijdens mijn werkjaren daar kreeg ik ook de ruimte om voor te gaan in de Kapel.

Verdieping

Om mij verder als therapeut te ontwikkelen ben ik een PHBO opleiding tot contextueel hulpverlener bij de CHE in Ede gaan volgen en heb ik mijn diploma behaald. Vervolgens heb ik een lichaamsgerichte opleiding gevolgd en een opleiding tot EMDR Master Practitioner. Ook ben ik gediplomeerd in Brainspotting waar ik persoonlijk verschillende jaren ervaring in heb opgedaan. In 2020 heb ik de drie certificaten Phase I, II en III in Amsterdam behaald.

Daarnaast heb ik meerdere cursussen gevolgd gericht op relatietherapie, lichaamsgerichte therapie, spreken en schrijven. Nog steeds blijf ik mijn kennis vergroten en verdiepen. Naast deze opleidingen en bijscholingen is er in mij ook een belangrijke ontwikkeling ontstaan in het luisterend bidden. Jarenlang heb ik conferenties en themadagen bezocht, georganiseerd door TPZ, om zo ook in dit luisterend bidden te groeien.

Ik leef en werk vanuit mijn persoonlijk geloof wat dan ook tot uiting komt in mijn praktijk voor psychosociale therapie, de trainingen die ik aanbied en het spreken.

Regelmatig vinden er intervisie bijeenkomsten plaats met collega’s uit de regio.

Missie

Ik ben een lichtdrager van God die liefde en waarheid wil doorgeven en verspreiden. Als therapeut zie ik hoopvol en vol verwachting uit naar groei en herstel. Het is mijn missie en passie om samen te werken met mannen en vrouwen die groeikrachtige bomen mogen worden, Eiken van gerechtigheid. Die vanuit een overleven werkelijk mogen gaan leven. Stevig geworteld in de bestaansgrond die God heeft gegeven, zich voedend met Zijn liefde, verbonden met elkaar.

Missie - Mirjam Karssen - Psychosociaal Therapeut

  OPLEIDING

2006-2009
HBO deeltijd opleiding tot psychosociaal en pastoraal therapeut bij Tabitha Opleidingen
Waarvan een jaar stage bij psychosociaal en pastoraal centrum De Hezenberg (ggz)
Supervisie individueel
Klinische groepssupervisie
Leertherapie
Totaal aantal studie/trainingsuren SBU 1960 uur
Vakken o.a.: Diagnostiek I, diagnostiek II, DSMIV, methodiek, gesprekstherapie, psychosomatiek, transactionele analyse, Bijbelse fundamenten, pastorale psychologie, Gemeenteopbouw.

2009-2011
PHBO opleiding contextuele hulpverlening bij de CHE-Christelijke Hogeschool Ede
Groepssupervisie 50 uur
Groepsintervisie 50 uur
Totaal aantal studie/trainingsuren SBU 480
Vakken o.a.: Basisbegrippen Contextuele Hulpverlening, werken met de 4 dimensies, contextuele partnerrelatietherapie, interculturele communicatie, contextuele training, meerzijdige partijdigheid, parentificatie.

2010
Basiscursus psychopathologie bij Dimence – Centrum voor training en advies

2011-2013
Opleiding voor stresscounselling bij Stichting Counselling Nederland

2011-2013
Opleiding IFT – Insight Focussed Therapy

2013
Training: Omgaan met rouw en verlies

2013-2014
Basiscursus medicatieprotocol
Basiscursus agressie-preventie

2014
Training: Geloofwaardig (s)preken

2014
Cursus: Bewust in je lijf bij Academie voor Psychotherapie in Amsterdam

2005–2015
Verschillende themadagen en conferenties gevolgd bij TPZ – Toerusting Pastorale Zorg

2015-2016
Psychosociale en medische basiskennis bij BivT waarmee CPION geregistreerd.

2017
EMDR Master Practitioner bij BivT

2017
Masterclass spreekvaardigheid bij Henk Stoorvogel

2018
Cursus Ups & downs in gezinsrelaties
Cursus Zelfcompassie en zelfvertrouwen

2019
Cursus gedragsverandering
Cursus NLP tijdlijn therapie
Cursus Transactionele analyse als deuropener

2020
Certificaat Alpha-Stim (CES – Cranial Electrotherapy Stimulation)
Opleiding Brainspotting Phase I
Opleiding Brainspotting Phase II
Opleiding Brainspotting Phase III

 

  ERVARING

2010 – tot heden
Eigen praktijk voor psychosociale en pastorale hulpverlening. www.gaanvoorherstel.nl
Functie: Psychosociaal therapeut +/- 28 uur per week
Taken:  Het begeleiden van cliënten door gesprekstherapie. Zowel individuele therapie als relatietherapie.
Begeleiden bij thema’s als: Identiteit, rouw, depressie, angstklachten, traumaverwerking, burn-out verschijnselen, relatie problemen, enz.
Het geven van inzicht gevende en ervaringsgerichte trainingen, workshops en lezingen
Registratie: AGB zorgverlener code: 90-048052
AGB praktijk code: 90-56626
Geregistreerd bij de N.F.G en de S.R.B.A.G.

1988 – 2000
Lesgeven in jazzdans.
Functie: Dansdocent en choreograaf.
Taken: Groepen van verschillende leeftijden begeleiden in het aanleren van dans en choreografie.
Leren met het lichaam uiting te geven aan muziek, ritme en emoties.

2005 – 2014
Ervaring opgedaan binnen kerkelijke gemeente
Functie: Kinderwerk
Leider van Alphagroep
Huiskringleidster
Oudstenechtpaar, samen met mijn partner.
Lid van TFC Thuisfront comité van zendingsechtpaar in Frankrijk

1 aug. 2013 – aug. 2015
Werkzaam bij RIBW Regionaal Instituut begeleid wonen, werken en welzijn.
Overbruggingshuis De IJsselhof in Zwolle.
Functie: NAD ‘er – Nacht Aanwezigheid Dienst, invaller voor begeleiders +/-  8 uur per week.
Taken: Zorgen dat in de late avond, nacht, en vroege ochtend, de nachtrust en veiligheid gewaarborgd is. Waar nodig cliënten met psychiatrische achtergrond begeleiden in aansluiting op het behandelplan.
Het telefonisch bereikbaar zijn voor cliënten in een beschermde woonvorm gekoppeld aan de IJsselhof.
Indien nodig het uitreiken van medicatie.
Het correct uitvoeren van overdracht naar collega’s
Evtentueel rapportages invoeren t.a.v. cliënten.

2008-2011
Werkzaam bij psychosociaal en pastoraal centrum De Hezenberg GGZ in Hattem
Taken: Het pastoraal en psychosociaal begeleiden van inwonende cliënten door 2 wekelijkse individuele gesprekken.
Het voorgaan in diensten in de Kapel.
Het leiden van groepen bij ontspanningstherapie.
Het leiden van groepen bij muziektherapie.
Als achterwacht verantwoordelijk tijdens nacht- en weekenddiensten.

2008-heden
Ruime ervaring in het spreken en geven van lezingen
Functie: Spreker
Taken: Spreken voor groepen, themagericht of vanuit mijn geschreven boeken.

2016-heden
Auteur van het boek Groeikracht, uitgegeven in 2017
Auteur van de novelle Sleutel, uitgegeven in 2018

  Vaardigheden

  • Sterk invoelend vermogen
  • Standvastig
  • Kan rust creëren in crisissituaties
  • Humoristisch
  • Zorgvuldig
  • Besluitvaardig
  • Creatief in denken en doen