Preek - Wees stil en weet dat ik God ben

Wees stil en weet dat Ik God ben

Een 40 dagentijd als deze is voor ons christenen een periode waarin je nog meer tot inkeer, bezinning en gebed wil komen. Meer stil wil worden.
Waarin je innerlijk tot rust wenst te komen bij God. Een periode waarin je je meer richt op God, op het leven van Jezus richting Pasen, en je die dingen die je afleiden van God, de rug toekeert.
Toch mag het stil worden bij God iets zijn wat zich dagelijks voordoet het hele jaar door.

Naar innerlijke rust verlangen we allemaal. Als er onrust is zijn we vaak geneigd op zoek te gaan naar deze rust. De een gaat nog harder werken, de ander eet de snoeppot leeg en weer een ander zakt weg achter de televisie. Je terugtrekken in jezelf wat geen echte innerlijke rust oplevert.

  • Bijbeltekst(en)

  • Psalm 46
    … ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’ …

  • Exodus 14: 1 – 14
    … Maar Mozes antwoordde het volk:’Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt…De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

  • Matteüs 11: 25 – 30
    In die tijd zei Jezus ook: … Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.