Preek - Van moedige kwetsbaarheid naar nieuwe Kracht

Van moedige kwetsbaarheid naar nieuwe Kracht

Mensen dringen zich om Jezus heen, het is een en al drukte en rumoer. Ze zijn nieuwsgierig. Wat heeft Jezus te vertellen? Wat gaat Hij doen? En deze mensen lopen daar vrij om Jezus heen in afwachting wat er gaat gebeuren.

Maar er is ook de bloedvloeiende vrouw en voor haar is het een hele andere situatie. Deze vrouw loopt daar niet vrij. Deze bloedvloeiende vrouw wordt als onrein gezien, wat betekent dat ze niet in de tempel mag komen en ook niemand mag aanraken anders zal ze haar onreinheid overdragen naar de ander.
Zij loopt daar eigenlijk heel kwetsbaar.

Kwetsbaar. Wat is kwetsbaarheid eigenlijk?

  • Bijbeltekst(en)

  • Psalm 57

    … Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil voor u zingen en spelen…

  • Marcus 5:21-36

    Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden...