Preek - Goddelijke, glorieuze opstandingskracht

Hij is opgestaan, Hij leeft!
Goddelijke, glorieuze opstandingskracht.

Dat wij zien hoe overweldigend groot de werking van Gods macht is, voor ons die geloven.
Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood.

 

  • Bijbeltekst(en)

  • Lucas 13:10-21; Genezing op de sabbat
    Lucas 24: 1-12; Het lege graf