Schrijven

Elke keer is het weer bijzonder hoe woorden naar boven borrelen en zich samenvoegen tot zinnen die weer kleur geven aan gedachten.

In november 2017 is mijn eerste boek uitgekomen met als titel Groeikracht. Een boek waarin je basisinformatie vindt over o.a. jouw bestaansgrond, lichaam, geest, en ziel en waarin oefeningen incl. online luisteroefeningen zijn verwerkt gericht op stil worden – ontvangen – opstaan.

Groeikracht is opgevolgd door de novelle Sleutel. Deze novelle is eind 2018 uitgekomen. In deze novelle lees je hoe Lucia in haar leven het stil worden, ontvangen en opstaan in praktijk brengt. Meer informatie over het boek Groeikracht en de novelle Sleutel vind je hier op de website.

Boek Groeikracht - Mirjam Karssen

Gepubliceerd op CIP op 13 december 2017 door Jeffrey Schipper

“We verwachten te veel van onszelf en anderen”

“In ons land worden hoge eisen gesteld aan wie je zou moeten zijn. Het gevaar is dat je steeds meer jezelf voorbij loopt,” stelt Mirjam Karssen. Juist daarom is het volgens de schrijfster zo belangrijk om in verbinding te blijven met Jezus, jezelf en van daaruit met de ander. In haar nieuwe boek ‘Groeikracht’ neemt ze haar lezers mee op een spannende ontdekkingsreis.
 
Je stelt dat in deze maatschappij hoge eisen worden gesteld aan wie je zou moeten zijn. Kun je aan de hand van een voorbeeld aangeven hoe je dat terugziet?
“Ik zie veel mannen en vrouwen die hard hun best doen om het hoofd boven water te houden. Die hard werken om uit de rode cijfers te blijven. Die veel verwachten van zichzelf en anderen. Die hun uiterste best doen om de relatie leefbaar te houden. Allerlei verwachtingen, eisen en gevoelens waar je mee overladen wordt in het leven.
Er wordt veel werk, kracht en energie verzet maar ondertussen is er het gevaar dat je steeds meer jezelf voorbij loopt. Je erachter komt dat dit eigenlijk niet is zoals je in het leven wil staan. Je merkt dat de energie opraakt, komt erachter dat zo’n manier van leven je ook niet genoeg bevredigd en dan kan het ook nog eens zo zijn dat je teleurgesteld raakt over jezelf omdat je denkt dat je faalt of tekortschiet. Dat in een wereld waarin je overstelpt wordt met het zogenaamde ideaal plaatje over huisje-boompje-beestje.”
In verbinding met Jezus, jezelf en de ander te blijven is volgens jou de oplossing. Waarom is die verbinding met Jezus cruciaal en hoe verbind ik mij met Hem?
“Ik gebruik in mijn boek de eik als metafoor,” maakt Mirjam duidelijk. “Diep geworteld, een boom die stormen heeft doorstaan, in balans is en zich constant uitstrekt naar licht en zuurstof. Je mag zelf ook worden als een eik, geworteld in Gods liefde en jezelf uitstrekkend naar licht en leven van God. Als je wilt groeien tot een boom van een man, een boom van een vrouw, geworteld in Zijn liefde, je elke keer weer uitstrekkend naar Hem is het nodig Hem onophoudelijk door alles heen op te zoeken. Door stil te worden bij Hem krijgt Hij de ruimte, van daaruit mag je ontvangen van Hem om vervolgens weer op te kunnen staan vanuit Zijn opstandingskracht. Door alles heen in verbinding zijn met Hem.”
 
In verbinding met Jezus én jezelf klinkt als een tegenstrijdigheid, maar dat is niet het geval. Wat bedoel je met ‘verbinding met jezelf’?
“In verbinding met jezelf zou je kunnen omschrijven als dat je niet jezelf voorbij loopt, niet de lat te hoog legt voor jezelf ook niet kritisch of minderwaardig naar jezelf kijkt, maar trouw blijft aan jezelf. Je met mildheid, acceptatie en zonder veroordeling naar jezelf kunt kijken en zo dichtbij jezelf blijft, in verbinding bent en blijft met jezelf en luistert naar wat je werkelijk nodig hebt.
 
Daarbij mag je leven en bewegen in en door Hem. Dus als christen ontkom je er niet aan te erkennen dat Hij de oorsprong is van jouw bestaan. Hij is erbij, altijd, het is aan jou of je Hem erbij wilt betrekken.”
 
Welke concrete handreiking kun je meegeven om krachtig in het leven te staan?
“De titel van mijn boek is ‘Groeikracht’. Het woord groeikracht heeft beweging en vooruitgang in zich en die is te bereiken door het volgen van drie stappen: stil worden, ontvangen en opstaan. Eerst mag je stil worden, soms letterlijk stil gezet worden (door bijvoorbeeld een burn-out) om te zien, voelen en begrijpen wat er met je aan de hand is. Als je werkelijk stilte gaat ervaren en jezelf openstelt voor de aanwezigheid van Jezus in dat moment van stilte komt er rust in je denken en kan je lichaam zich gaan ontspannen.
 
Zo ontstaat er in de stilte ruimte om te ontvangen wat je nodig hebt. Ontvangen is vaak moeilijker dan geven. Er zijn mensen die altijd klaar staan voor de ander en zichzelf daarbij vergeten of wegcijferen. Of die zich minderwaardig voelen. Ontvangen maakt kwetsbaar, als je oprecht en dankbaar kunt ontvangen is het tegelijk een gift naar de ander: ik hoor en zie je, zoals Jezus ons ziet en we met Zijn liefde gevoed mogen worden.
Zo krijg je nieuwe energie om op te staan, om in beweging te komen en verder te gaan. Opstaan is niet bij de puinhoop van je leven neer blijven zitten, maar in actie komen en nieuwe levensruimte en bestaansgrond ontdekken. En in die nieuwe ruimte ontstaat groei.”
 
Het boek ‘Groeikracht’ is ook een doe-boek. Er staan overdenkingen, oefeningen en online luisteroefeningen in. Daarnaast biedt Mirjam ook trainingen aan waarin je nog meer concreet bezig gaat om werkelijk groeikrachtig in het leven te kunnen staan samen met Hem. Klik hier om het boek te bekijken of te bestellen en lees hier meer over het werk van Mirjam.

 

 

Gepubliceerd op CIP op vrijdag 18 september 2015 om 07:15 – door Jeffrey Schipper

Vijf klachten waar veel mensen aan lijden

Veel mensen weten niet meer hoe het is om grenzen aan te mogen geven. Ze laten zich leiden door verwachtingen van anderen, met alle gevolgen van dien, merkt Mirjam Karssen op. De psychosociaal therapeut start binnenkort met de lichaamsgerichte training ‘VAN TOP TOT TEEN- met je voeten op de grond en je hoofd in de hemel’, waarbij thema’s voorbij komen als: Zelfbeeld, Godsbeeld, leren ontspannen, meditatie en lichaamswerk. “Ondanks onze gebrokenheid wil God dat we tot onze bestemming komen,” maakt ze duidelijk.
 
Mirjam zet vijf klachten op een rijtje waar veel mensen aan lijden:

1. Lichamelijke klachten en pijn door spierspanning

Je hebt pijnlijke en verkrampte spieren, nek of schouders. En het is alsof je hoofd er niet bij hoort. Denk ook aan hoofdpijnklachten, tintelingen, vermoeid zijn en pijn in de buik of maag. Spieren blijven in een staat van paraatheid en kunnen niet meer ontspannen. De huisarts kan geen oorzaak vinden en gooit het op stress. Deze klachten komen steeds meer voor door de veelheid aan prikkels, hoge eisen die gesteld worden, moeilijk kunnen slapen enzovoort. Belangrijk is om te oefenen in het bewust gaan worden van wat je voelt in je lichaam en te leren ontspannen. De cirkel mag en kan doorbroken worden.

Eenzaamheid lijkt vaak een taboe en er wordt weinig over gesproken

2. Eenzaamheid

Eenzaamheid is een naar gevoel en komt voor in alle leeftijdscategorieën. Je kunt je verdrietig, alleen en leeg voelen. Oorzaken kunnen zijn: moeite hebben contact te leggen, leegte na verlies of scheiding, chronische ziekte, moeilijk mensen kunnen vertrouwen, enzovoort. Eenzaamheid lijkt vaak een taboe en er wordt weinig over gesproken. Als christen mag je ontdekken en gaan ervaren dat je leeft en beweegt in en door Hem, Hij erbij is en Hij betrouwbaar is. Vervolgens mag je vandaar uit ervaren en vertrouwen leren door te bewegen naar en met mensen die je vertrouwt, die veilig genoeg voelen om iets mee op te bouwen.

3. Je veel zorgen maken tot angstklachten aan toe

Je zorgen maken kan nuttig zijn als het je aanspoort om in actie te komen en een oplossing te vinden. Maar als je veel bezig bent met ‘wat als’ en ‘worst-case scenario’s’ dan kan het een probleem worden. Angst verlamt je en is de slechtste raadgever. Je chronisch zorgen maken en angstig zijn kost heel veel energie en maakt dat je te weinig nog kan genieten van al het goede wat er ook is. Je kunt je hersenen trainen door kalm te worden, oefenen met leren ontspannen en leren kijken vanuit een ander en positief perspectief in Gods licht.

Je chronisch zorgen maken en angstig zijn kost heel veel energie en maakt dat je te weinig nog kan genieten van al het goede wat er ook is

4. Negatief laag zelfbeeld

Oorzaken hiervan komen vaak vanuit een gemis of gebrek aan fundamentele behoeften die een kind van jongs af aan wel nodig heeft. Denk aan: verbondenheid/hechting, veiligheid, steun, erkenning en bevestiging. Je kunt een verlangen naar goedkeuring en bevestiging hebben doordat je bijvoorbeeld in je leven veel bent gestraft of doordat er veel te weinig waardering naar jou is uitgesproken. Dan wordt het heel belangrijk hoe een ander over jou oordeelt, jou beoordeelt. Je denkt dat anderen beter of belangrijker zijn, je gaat jezelf bekritiseren, je bent op zoek naar waardering en kunt last hebben van depressieve gevoelens. Het is belangrijk waardering alsnog te ontvangen in die fundamentele basisbehoeften en te gaan ontdekken wie je mag zijn in en door God.

5. Prestatiedruk; ‘moeten’ voldoen aan alle eisen

Denk hierbij aan veel te ver over eigen grenzen gaan, moeten bewijzen, controle willen krijgen en houden, je schuldig voelen omdat je niet voldoende hebt betekent voor de ander. Dit ontstaat vaak vanuit de kindertijd. Er waren hoge verwachtingen van jou als kind of je kon het nooit goed genoeg doen en je werd niet genoeg bevestigd in wie jij was. De moed van imperfectie is te laten gaan wie je denkt te moeten zijn (citaat van Brené Brown, red.). Je mag van een moeten, groeien naar een willen en kunnen! Je bent goed en mooi zoals je bent, je mag ontdekken dat God jou een vrije keuze biedt in Zijn aanwezigheid!
 
 
Gepubliceerd op CIP donderdag 29 oktober 2015 om 07:15 – bron: Mirjam Karssen