Psychosociale therapie

Op zoek naar goede christelijke psychosociale therapie? Wacht niet langer en meld je aan. Er is vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk. Hierdoor hoeft het eigen risico niet gebruikt te worden. Ik bied je een goede plek waar alle tijd en ruimte is voor jou en we samen aan het werk kunnen met jouw hulpvraag. De hulpvraag kan bijvoorbeeld voortkomen uit:

 • Relatieproblemen
 • Angstklachten
 • Depressie
 • Identiteitsproblematiek
 • Belastende emotionele herinneringen / trauma’s
 • Rouw
 • Burn-out verschijnselen
 • Hyperventilatie
 • Spanningsklachten

 

Binnen psychosociale therapie gaan we ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een gezonde geest en een goed functionerend lichaam zijn beide nodig om goed te kunnen functioneren in je eigen omgeving. Een klacht, probleem of moeilijke situatie verstoort dat evenwicht tussen lichaam, geest en ziel. Het kan zijn dat je zelf niet meer verder komt met de klacht of het probleem. Het veroorzaakt spanningen.

Er wordt geluisterd naar jouw verhaal en de daarbij horende gedachten en gevoelens. Daarbij wordt ook gekeken wat jouw lichaam hierin heeft te vertellen.

Zo ontstaat er meer inzicht van waaruit je jouw eigen kracht mag ontdekken. Vanuit het geleerde en de opgedane positieve ervaringen kun je dit vervolgens zelfstandig leren toepassen. Of het nu gaat over individuele problemen, relatie problemen, problemen binnen het gezin, of problemen in een werksetting, het kan er allemaal zijn.

Je mag je bestaansgrond ontdekken en hierin groeien naar geest, ziel en lichaam!

Sessies vinden plaats op de maandag, dinsdag en woensdag, in mijn praktijkruimte in Hattem dichtbij Zwolle. De praktijk is goed te bereiken met openbaar vervoer en ligt vijf minuten rijden bij de snelweg vandaan.

 • Mirjam heeft me in een proces begeleid waarin ik dichter bij mij zelf ben komen te staan, wat resulteert in dat je meer vanuit je eigen wil, normen en waarden kunt gaan leven. In de gesprekken met Mirjam heb ik geleerd meer zelf na te denken, verantwoordelijkheid voor me zelf te nemen, met gevolg dat ik veel meer achter mijn eigen beslissingen ben gaan staan. Dat geeft ook kracht. Ook schept dit meer duidelijkheid naar de omgeving en heeft een positief effect op relaties.

  Ook heeft Mirjam geholpen om fysiek meer te voelen in mijn lijf. Door gebeurtenissen in het verleden heb ik gezien dat het lichaam op een bepaalde manier op slot of verdoofd geraakt is. In lichaamsgerichte therapie worden deze gedeeltes weer geactiveerd. Dit stelt mij in staat beter te luisteren naar mijn lijf.

  Uiteindelijk heeft het proces me ook dichter bij God gebracht. Relatie met God beleef ik nu op een dieper maar ook vooral veel echter niveau.

  Man. J. 40 jaar
 • Mirjam is naast mij gaan staan in een periode waarin confrontaties van het heden verstrengeld raakten met pijn en verdriet uit het verleden. Het was een zoektocht naar rust, meer balans en nieuw Leven.
  Mirjam heeft me hierin weer op weg geholpen. Ik mocht stilstaan en bijkomen en nu weer verder.

  Vrouw C. 47 jaar
 • In mijn proces van rups naar vlinder was Mirjam steunend aanwezig. Met professionele hulp maar ook troost, Zegenend gebed en bemoedigende woorden.

  Vrouw J. 31 jaar
 • Ik heb Mirjam als therapeut leren kennen, professioneel in haar werk en als een instrument van God. Ze heeft mij op weg geholpen naar innerlijk herstel juist ook in mijn relatie met God.

  Vrouw L. 29 jaar
 • ‘Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water,
  iemand met inzicht brengt het naar boven.’ Spr. 20:5

  Door de sessies bij Mirjam is mijn zelfbeeld en Godsbeeld hersteld en zie ik weer de waarde van het leven.

  Vrouw S. 52 jaar
 • Mirjam was als therapeut voor mij een vast stabiele factor in mijn proces. Ze heeft mij gestimuleerd t.a.v. mijn eigen wensen en verlangens, en het nemen van drempels.

  Vrouw A. 32 jaar
 • Wij kijken dankbaar terug naar het doorlopen proces bij Mirjam. Verwonderd over Zijn Liefde en over de kracht van het 3-voudig snoer. We kunnen nu samen verder, onze relatie heeft nu een sterke basis in Hem. Bedankt!

  Echtpaar A. en H. 49 en 51 jaar
 • Ik heb heel veel aan de gesprekken bij Mirjam gehad. Ik heb weer leren voelen, ontdekt dat ik er mag zijn met emoties, en oude pijn heeft een plek gekregen. Ook ben ik dankbaar voor het heen wijzen naar God.

  Vrouw A. 43 jaar
 • Tijdens mijn proces bij Mirjam heb ik heel veel geleerd over mijzelf en daardoor een stuk eigenwaarde teruggekregen. Zonder de steun en inzichten van Mirjam, en ook de inbreng van het geloof was dit niet gelukt. Ik bewonder het werk van Mirjam als therapeut, ze is voor mij het bewijs dat God in mensen doorwerkt. Ik heb mijn verlangen terug naar mijn gezin en naar God. Wat een vreugde te mogen zijn wie ik ben!

  Man E. 44 jaar
 • Dankzij Mirjam kunnen we weer vol vertrouwen en perspectief samen verder. We staan nu sterk en zijn haar heel dankbaar!

  Echtpaar J. en I. 52 en 54 jaar

Hoe werk ik?

Gesprekken zullen plaats vinden in een veilige setting die o.a. bestaat uit respect en het werkelijk gezien en gehoord worden.

Mijn doel is om mensen bij te staan in een proces van ont-dekken en her-stellen van waaruit jij jouw nieuwe leefruimte en bestaansgrond mag gaan ontdekken en je vrij kunt ‘zijn’ in het leven van alledag. De eerste afspraak zal een intake gesprek zijn waarin aandacht is voor een eerste kennismaking en het helder krijgen van de hulpvraag. Soms kan daar een tweede gesprek voor nodig zijn.

Daarop volgend stel ik een behandelplan voor wat we samen zullen doornemen. Er zal iedere keer na een aantal gesprekken regelmatig ruimte zijn voor evaluatie. Mocht tijdens de intake blijken dat er andere hulp nodig is, dan zal ik doorverwijzen naar andere deskundige hulpverlening.

In een proces pas ik waar wenselijk contextuele en lichaamsgerichte therapie toe, ook Brainspotting en EMDR hoort tot de mogelijkheden. Daarbij kan ook focussen, ontspanningsoefeningen of pastorale hulpverlening (altijd in overeenstemming) helpend zijn.
Sinds kort is ook het gebruik (huur) van de Alpha-Stim mogelijk, dit werkt middels Craniaal Elektrotherapie Stimulatie en kan een waardevolle aanvulling zijn voor een nog beter en dieper resultaat.

Kwaliteit en deskundigheid.

Ik ga met zorgvuldigheid en in vertrouwen om met alles wat in de sessies wordt gedeeld.
Ik sta met mijn praktijk geregistreerd bij:
– Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
– Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Via deze instanties wordt kwaliteit en professionaliteit doorlopend getoetst.
Ook voldoe ik met mijn praktijk aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg, waaronder klacht- en tuchtrecht.
Verder volg ik intervisie / supervisie en bijscholing.

Mirjam Karssen – Psychosociale Therapie Zwolle/Hattem – © 2016-2018

Gesprekstherapie.
Inzicht krijgen in zelfbeeld, leefpatronen, communicatie.

Gesprekstherapie wordt bij veel psychische problemen ingezet.
Tijdens de therapie ga je in gesprek met mij als hulpverlener en zal het gaan over
persoonlijke situaties en de problemen waar je tegenaan loopt.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat nare ervaringen de oorzaak zijn van het probleem. Als hulpverlener luister en help ik met het verwerken van deze pijnlijke ervaringen. Ook kan ik je helpen anders tegen situaties aan te kijken en tips geven om dingen anders aan te pakken.
Bij gesprekstherapie is het ook van belang dat we kijken naar welke gegroeide mechanismen van gedragingen, gedachten en gevoelens er aanwezig zijn waardoor problemen ontstaan of in stand worden gehouden.
Er is ruimte om aandacht te geven aan je eigen belevingswereld die terug kan gaan naar ervaringen en diepe gevoelens uit je kindertijd. Dit kan duidelijk maken hoe de vroege kindertijd mogelijk invloed heeft gehad op de ontwikkeling van bepaalde ongezonde mechanismen van gedrag, gedachten en gevoelens die nu problemen opleveren.

Gesprekstherapie kan je helpen om:

 • Jezelf beter te leren begrijpen
 • Grenzen beter aan te geven
 • Het ontdekken van je eigen voorkeuren
 • Leren omgaan met spanning
 • Beter leren omgaan met angstklachten
 • Emoties leren uiten
 • Enz.

Samenvattend:
Je zult je meer bewust worden van jouw mechanismen die problemen opleveren. Vervolgens ga je meer begrijpen waar deze mechanismen vandaan komen en wat de achtergrond daarvan is. Van daaruit wordt je aangemoedigd om te gaan oefenen met ander gedrag om zo de patronen en mechanismen te doorbreken.

We hebben allemaal een vader en een moeder, of je daar wel, niet meer of helemaal geen contact mee hebt, we maken allemaal deel uit van een familie.
In het algemeen voelen we ons sterk verbonden met onze eigen familie, maar er kunnen ook problemen zijn met bepaalde familieleden. Die kunnen al langer sluimerend aanwezig zijn of onlangs zijn ontstaan.
Je familiegeschiedenis draag je je hele leven met je mee. In je leven kunnen zich ook problemen voordoen die voortkomen uit de familiegeschiedenis.

Die problemen kunnen gaan over:

 • Dat je je eenzaam voelt
 • Je niet goed in je vel zit
 • Het niet goed gaat op je werk
 • Er spanning is in de relatie met je werkgever of leidinggevende
 • Je vastloopt in de relatie met je partner
 • Je niet meer goed overweg kunt met je eigen vader of moeder
 • Je als ouder vastloopt in de opvoeding van je dochter of zoon
 • Enz.

Begrippen als: De balans van geven en nemen, betrouwbaarheid, delegaat, parentificatie, erkenning, dialoog, loyaliteit, meerzijdige partijdigheid, roulerende rekening, moratorium, enz. kunnen passeren.

Bij contextuele hulpverlening is er dus oog voor jouw familiegeschiedenis en wordt samen gekeken hoe deze familiegeschiedenis doorwerkt in de problemen waar je nu mee te maken hebt. Van daaruit gaan we op zoek naar hulpbronnen voor herstel of in ieder geval voor verlichting van de lasten die je ervaart.

Als je als christen tegen problemen aanloopt dan zal je geloof en je relatie met God ook een rol spelen in je problemen.
Bij pastorale therapie gaan we ontdekken wie en hoe God is en wil zijn voor jou met je problemen. Van daaruit zal o.a. ook duidelijk worden wat jouw Godsbeeld is en meteen daar aan vast ook jouw zelfbeeld.

Soms is dat Godsbeeld vertroebeld door innerlijke overtuigingen of boodschappen over God die je van andere mensen hebt overgenomen. Zoals je ouders, meesters en juffen, predikanten, enz.
Als je bijvoorbeeld God ervaart als ver bij jou vandaan en je bent er van overtuigd dat God geen aandacht voor jou heeft dan is er de vraag of dit werkelijk de God van de Bijbel is.
Als je geplaagd wordt door kritische stemmen en innerlijke negatieve overtuigingen dan is het helend om te gaan kijken wat Gods Waarheid is over jouw leven en Zijn stem te leren verstaan.

Er zal ruimte zijn voor luisterend bidden en zegenen. Van hieruit kunnen ook nieuwe beelden ontstaan die oude pijnlijke en verkeerde beelden overschrijven. Als je bijvoorbeeld vroeger als kind herhaaldelijk gepest bent op school kunnen we die situatie in gebed bij God brengen en Jezus vragen in die situatie te komen.

God wil niets liever dan alsnog Zijn Liefde en Waarheid aan jou kenbaar maken.
Bij Pastorale therapie is er dus plek voor een derde Persoon, de Ander, jouw God, jouw Schepper die jou gewild heeft en een plan heeft met jouw leven.

Je mag hoopvol uitzien naar wat Hij gaat bewerken in jouw proces!

Met Insight Focused Therapy leer je problemen op een vriendelijke en liefdevolle manier benaderen, kunnen trauma’s verwerkt worden zonder erdoor overspoeld te worden, kun je Gods aanwezigheid gaan ervaren in gebieden van je leven die eerder ontoegankelijk leken.

Met I.F.T. openen zich deuren voor een nieuw weten en levensveranderende inzichten. Er is herstel van trauma mogelijk, herstel van een verkeerde manier van denken en ook herstel van stoornissen in de persoonlijkheid, tekorten in de ontwikkeling, angststoornissen, depressiviteit, enz.
Door dit herstel en deze genezing te ontvangen kun je leren in vrijheid te leven, de Vrede van God ervaren en een groter gevoel van tevredenheid beleven op alle gebieden van je leven.

I.F.T. is veilig en effectief. Het gebruik van ‘Clean Language’ of Schone Taal maakt het voor jezelf mogelijk om toegang te krijgen tot diepe innerlijke zaken. Hierin speelt veiligheid een belangrijke rol en zal ik als hulpverlener aansluiten bij wat jij aandraagt t.a.v. wat je vertelt.
Bij I.F.T. wordt jouw waarneming dus gevolgd en ga ik uit van jouw aanwijzingen op
verstandelijk, visueel, lichamelijk en emotioneel gebied.
Een aantal extra dimensies zoals tekenen, schrijven en verdere creatieve methodes kunnen hierbij worden gebruikt.

Bij I.F.T. speelt vriendelijkheid een grote rol. Steeds terugkerende verdedigingsmechanismen, die vaak problemen in stand houden, kunnen op deze
wijze omzeild worden. Je krijgt daardoor meer toegang tot interne en externe bronnen en tot God. Nieuwe inzichten – INSIGHT – over het heden en het verleden (een weten, een ervaren) geven jou de mogelijkheid om het leven op een andere, vollere en creatievere manier te gaan beleven.

Moeten we bij elkaar blijven? Zij zit me op m’n nek. Hij zegt nooit wat. De seks is niet goed en we hebben veel ruzie. We bereiken elkaar niet meer en we lijken uit elkaar gegroeid.

EFT – relatietherapie kan een oplossing zijn voor bovenstaande problemen. Met E.F.T. werk je aan je relatie.

We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van E.F.T. heeft een boek geschreven met de titel: “Houd me vast”. Hierin maakt ze de lezer deelgenoot van dit succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties.

Emotionally Focused Therapy:

 • richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
 • heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
 • kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
 • kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
 • zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
 • bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van E.F.T. therapie:

 1. In fase 1 leren jullie het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
 2. In de 2e fase benoemen jullie angsten en behoeftes binnen het patroon.
 3. In fase 3 stappen jullie uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.


Onderzoeksresultaten van E.F.T.

E.F.T. relatietherapie is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht. En E.F.T. is
uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Resultaten van onderzoek zijn:

 • E.F.T. heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie.
 • De resultaten laten zien dat er na E.F.T.-therapie heel weinig terugval is.
 • E.F.T. is effectief bij diverse (echt)paren, ook bij psychische of lichamelijke klachten.
 • E.F.T. werkt beter dan andere relatietherapieën.

Inzetten van duplo poppetjes om verbanden en patronen in familie en relaties duidelijk te krijgen. Een nieuwe taal erbij: Het werken met de poppetje is een hele mooie aanvulling op Contextueel hulpverlenen maar ook Systemische werken.

Met de poppetjes zet je jezelf neer in een bepaalde context.
D.m.v. deze poppetjes wordt uitgebeeld dat je niet alleen volwassen bent, maar ook een kwetsbaar deel hebt en een manier waarmee je die kwetsbaarheid afschermt.

De poppetjes spreken een eigen taal. Ze laten zien wat je niet zeggen kunt. Het is een
(ver)beeldende methodiek. Veel mensen leren sneller wanneer ze ergens beelden bij
hebben. Ook hebben mensen soms niet direct de juiste woorden voor hun gevoel; wanneer dat gevoel verbeeld wordt, wordt het iets waar zij zelf mee verder kunnen.

De poppetjes helpen je het gewenste inzicht in jezelf en jouw situatie te geven en ook om hulpbronnen te ontdekken voor het leren omgaan met problemen.
Het kan dus zo zijn dat in een opstelling van poppetjes een heel gezin mee doet terwijl ze niet in de therapie sessie aanwezig zijn.
De poppetjesmethodiek verplaatst de aandacht van het probleem naar de oplossing.

Elke keer weer zijn de reacties van cliënten positief omdat het enorm veel inzicht geeft over jezelf in de context en ook duidelijk maakt welke kant je op mag gaan en welke stappen je mag gaan zetten.

In de sessies gaat het niet alleen over verbaal bezig zijn met wat in je hoofd en hart plaats vindt. Het is net zo belangrijk om ook te gaan kijken wat er zich in je lichaam afspeelt aan sensaties. Spanning, stress, gevoelens van eenzaamheid, angst e.d. presenteren zich ook via het lichaam. Je lichaam is dus ook altijd betrokken bij de problemen die je ervaart.
Hier bewust van worden, er naar luisteren en veranderingen opmerken tijdens de sessies is heel helpend en bevordert het herstel. We bestaan niet alleen uit een ziel en een geest maar ook uit een lichaam en we kunnen ook in de sessies daarom ziel en geest niet splitsen van het lichaam. 

Als spanning, angst, stress, enz. zich nadrukkelijk uiten, tijdens sessies en daarbuiten, dan zijn er goede ontspanningsoefeningen die je je eigen kunt gaan maken.  
Deze oefeningen worden uitgelegd en ook in de sessie evt. in praktijk gebracht. Hierbij kan het gaan over spierspanning en ontspanning, ademhaling, enz.
 
Met deze oefeningen word je je gelijk meer bewust van dat wat zich in je lichaam afspeelt. Het is ook een helende manier om stil te staan bij evt. psychosomatische klachten zoals: Hoofdpijn, benauwd gevoel op je borst, hartkloppingen, maag en darmklachten, enz.  
 
Door deze oefeningen en bewustwording heen spelen gelijk de basisbehoeften een
belangrijke helende rol. Basisbehoeften die ieder kind van jongs af aan in bepaalde mate nodig heeft zoals: Plaats, steun, voeding, erkenning en bevestiging. Helaas wordt niet ieder kind wat opgroeit voldoende voorzien in deze basisbehoeften waardoor er tekorten ontstaan. Deze tekorten vormen je in hoe je naar jezelf en de ander kijkt, en maken dat je overlevingsmechanismen hebt gecreëerd die uiteindelijk een blokkade kunnen worden in verdere persoonlijke groei.

Niet altijd lukt het om in woorden uit te drukken wat er in je omgaat. Soms weet je helemaal niet wat je voelt of hoe gevoelens je leven beïnvloeden.  
Het kan ook zijn dat je juist heel goed je verhaal kunt vertellen vanuit je verstandelijke
gedachten waardoor gevoel helemaal geen ruimte meer krijgt.
 
In beide gevallen kun je door meegebrachte muziek, foto’s, geschreven gedichten of
verhalen, tekeningen of andere creatieve maaksels ruimte geven aan dat wat in je leeft aan gevoelens en emoties.
Als je een beelddenker bent dan is het ook een manier om via tekenen, kleien, e.d., ruimte te geven aan dat wat in je leeft of in je opkomt aan beelden.
Tijdens de sessies is er altijd de mogelijkheid om stil te staan bij muziek, is er ruimte om te tekenen of aandacht te geven aan wat je hebt meegebracht.

Als jij je creatief uit dan spreek je het gezonde deel in jezelf aan. Dat deel van jezelf dat wil scheppen, iets wil maken. Mede hierdoor kun je weer je eigen kracht vinden en kom je in een beweging naar herstel.

Intake gesprek € 60,00

Tijdens het intakegesprek stellen we de hulpvraag samen en maken we nader kennis.

Individuele Therapie € 84,00

Individuele therapie is standaard een gesprek van 60 min.

Relatie Therapie € 126,00 excl. BTW

Een relatiegesprek duurt 90 min.

Telefonisch Consult € 25,50

Een telefonisch consult wordt per 30 min. berekend.

Tarieven en vergoedingen

Alle genoemde tarieven zijn (indien van toepassing) inclusief BTW.

Een heel aantal zorgverzekeraars vergoeden voor een groot deel vanuit de aanvullende verzekering. De therapie die ik vanuit mijn praktijk bied valt onder de alternatieve hulpverlening. Andere vergoedingsmogelijkheden zijn:

 • De diaconie van jouw kerkelijke gemeente
 • Persoonsgebonden budget – PGB
 • Werkgever – is vaak bereid om te investeren in het voorkomen van ziekte en ziekteverzuim.

Mocht je niet aanvullend verzekerd zijn en de andere hier boven genoemde mogelijkheden zijn ook geen optie dan kunnen de tarieven bij aanwijsbare beperkte financiële mogelijkheden worden aangepast. Ik hanteer dan een inkomstentabel van waaruit verlaging van het geldende tarief mogelijk is.                                                     

Welke verzekeringsmaatschappijen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering?

Ik ben aangesloten bij de NFG en de RBCZ (koepelorganisatie) en val met mijn werk onder de vakgroep VPMW, dat is de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk.
Via de website van NFG kun je bekijken welke verzekeringen vanuit de aanvullende verzekering vergoeden. Hoeveel er vergoed gaat worden hangt af van in welke mate je aanvullend verzekerd bent. Je kunt hier direct het actuele overzicht bekijken (PDF).

Registraties

 • NFG-Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
 • AGB-code
 • RBCZ als Registertherapeut
 Mirjam Karssen – Psychosociale Therapie Zwolle/Hattem – © 2016-2018