Psychosociale Therapie

Je kunt op een punt komen dat je er zelf, in je relatie of gezin niet meer uitkomt en er meer nodig is. Je bent welkom in een veilig setting waarin we samenwerken en gaan ontdekken welke knelpunten er zijn en waar verandering en groei in mag ontstaan.
Je mag uitzien naar en gaan voor herstel!
Mijn praktijk voor psychosociale therapie is gevestigd in Hattem, dicht bij Zwolle.

 

Trainingen

Sinds 2011 ontwikkel en geef ik trainingen. Deze trainingen zijn o.a. gericht op je identiteit en jouw eigen bestaansgrond. Leven in relatie met jezelf (zelfbeeld), de ander, en daarbij hoort ook je relatie met God (Godsbeeld). Kenmerkend is dat deze trainingen niet alleen verrijkend zijn voor je ziel en geest maar ook voor je lichaam. Het is ook een ‘aan den lijve’ ervaren zodat je mag ontvangen en groeien naar ziel, geest én lichaam. Trainingen worden in Hattem gegeven.

 

(S)Preken

Met passie geef ik graag door van en met Jezus. Bijbelverhalen en Bijbelteksten vertaal ik graag naar het hier-en-nu zodat mensen ervaren hoe goed Gods Woord toepasbaar is in elke situatie. Dit preken en spreken doe ik regelmatig op zondag in een kerkdienst. Graag klim ik over kerkmuren heen en noem mijzelf dan ook een “gereherformeerdebaptoliek”. Spreekbeurten geef ik tijdens lezingen, conferenties, vrouwendagen en themadagen. 

 

Schrijven

Elke keer weer vind ik het bijzonder hoe woorden naar boven komen en zich samenvoegen tot zinnen. Hoe woorden kleur kunnen geven aan gedachten.
In oktober 2017 is mijn eerste boek ‘Groeikracht’ uitgegeven. Een denk en doe boek met praktische online luisteroefeningen.
In november 2018 is mijn tweede boek ‘Sleutel’ uitgebracht. Een novelle die de verbeelding prikkelt en aansluit op de thema’s uit Groeikracht nml. het stil worden, luisteren en ontvangen.