Psychosociale Therapie

Mijn praktijk voor psychosociale therapie is gevestigd in Hattem, dicht bij Zwolle. Je kunt op een punt komen dat je er zelf, in je relatie of gezin niet meer uitkomt en er meer nodig is. Als therapeut ga ik samen met jou ontdekken waar de knelpunten zitten en waar verandering en groei in mag ontstaan.

Je mag uitzien naar en gaan voor herstel!

 

Trainingen

Sinds 2011 ontwikkel en geef ik trainingen. Deze trainingen zijn o.a. gericht op je identiteit en jouw eigen bestaansgrond. Leven in relatie met jezelf (zelfbeeld), de ander, en daarbij hoort ook je relatie met God (Godsbeeld). Kenmerkend is dat deze trainingen niet alleen verrijkend zijn voor je ziel en geest maar ook voor je lichaam. Het is ook een ‘aan den lijve’ ervaren zodat je mag ontvangen en groeien naar ziel, geest én lichaam. Trainingen worden in Hattem, dicht bij Zwolle, gegeven maar kunnen ook indien wenselijk elders op locatie aangeboden worden.

 

(S)Preken

Met passie, geworteld in Hem, geef ik graag door van en met Jezus. Bijbelverhalen en Bijbelteksten vertaal ik graag naar het hier-en-nu zodat mensen ervaren hoe goed Gods Woord toepasbaar is in elke situatie. Dit preken doe ik regelmatig op zondag in een kerkdienst. Ik klim graag over kerkmuren heen en noem mijzelf dan ook een “gereherformeerdebaptoliek”. Spreekbeurten geef ik tijdens lezingen, conferenties, vrouwendagen en themadagen. Thema’s kunnen zijn: Luisterend bidden, vrouw zijn naar Gods hart, leven in ontspanning, puur communiceren met jezelf, puur jij in je kracht, Gods Waarheid voor jou, puur man & vrouw, authentiek zijn, …

 

Schrijven

Elke keer weer vind ik het bijzonder hoe woorden naar boven komen en zich samenvoegen tot zinnen. Hoe je kleur kunt geven aan gedachten. Hoe uit één woord of onderwerp een heel verhaal of uitleg kan ontstaan. Het schrijven op deze website zal in eerste instantie bestaan uit het bijhouden van een blog en het af en toe aanbieden van een E-book. In de toekomst zal dit zich gaan ontwikkelen tot meer.