Psychosociale Therapie

Mijn praktijk voor psychosociale therapie is gevestigd in Hattem, dicht bij Zwolle. Je kunt op een punt komen dat je er zelf, in je relatie of gezin niet meer uitkomt en er meer nodig is. Als therapeut ga ik samen met jou ontdekken waar de knelpunten zitten en waar verandering en groei in mag ontstaan.

Je mag uitzien naar en gaan voor herstel!

 

Trainingen

Sinds 2011 ontwikkel en geef ik trainingen. Deze trainingen zijn o.a. gericht op je identiteit en jouw eigen bestaansgrond. Leven in relatie met jezelf (zelfbeeld), de ander, en daarbij hoort ook je relatie met God (Godsbeeld). Kenmerkend is dat deze trainingen niet alleen verrijkend zijn voor je ziel en geest maar ook voor je lichaam. Het is ook een ‘aan den lijve’ ervaren zodat je mag ontvangen en groeien naar ziel, geest én lichaam. Trainingen worden in Hattem, dicht bij Zwolle, gegeven maar kunnen ook indien wenselijk elders op locatie aangeboden worden.

 

(S)Preken

Je kent vast de legendarische woorden ‘I have a dream!’. Ik had zelf niet direct de droom om te mogen gaan (s)preken. Toen ik tijdens een conferentie in gebed een beeld ontving van God waarin ik sprak voor een groep mensen wist ik niet zo goed wat ik daar op dat moment mee moest. De Ik in ‘I have a dream’ was God. Het zaadje van dit beeld is na een heel aantal jaren gaan groeien en ik (s)preek nu met passie in kerkdiensten, op themadagen en conferenties. Gods droom is hierin werkelijkheid aan het worden.

 

Schrijven

Elke keer weer vind ik het bijzonder hoe woorden naar boven komen en zich samenvoegen tot zinnen. Hoe je kleur kunt geven aan gedachten. Hoe uit één woord of onderwerp een heel verhaal of uitleg kan ontstaan. Het schrijven op deze website zal in eerste instantie bestaan uit het bijhouden van een blog en het af en toe aanbieden van een E-book. In de toekomst zal dit zich gaan ontwikkelen tot meer.